โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

โรงเรียนในโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี